O nas

Trochę historii o nas...

Hostel

Bliskie i tanie miejsce w centrum miasta gdzie możesz odpocząć.

Personel

Miły personel, porządna obsługa zapewnią ci przyjemny pobyt.

Lokalizacja

Znajdujemy się w ścisłym centrum Katowic.

Oferta

Oferujemy Państwu 80 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu-, trzyosobowych, cztero i pięcio w bardzo atrakcyjnych cenach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu usług w tego typu obiektach (sześć łazienek, siedem wc, lobby z telewizją satelitarną, kuchia z jadalnią, telefon, obsługa kart płatniczych, internet Wi-Fi).

Lokalizacja
Personel
Wygląd

Regulamin wynajmowania pokoju

§ 1

Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
Gość powinien określić czas pobytu i uregulować należność przy zakwaterowaniu za cały okres.
Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
W przypadku dokonania rezerwcji i nie potwierdzenia jej w dniu przyjazdu do godziny 18:00 rezerwacja traci ważność.
Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości.
W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, nie zwracamy opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.
§ 2

Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze.
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie obiektu.
§ 3

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich obsłudze, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
§ 4

Na życzenie gości świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu od zameldowanych gości.
§ 5

Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego, z wyjątkiem specjalnych okoliczności, o których gość powinien być powiadomiony podczas rezerwacji pokoju.
Zachowanie gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Możemy odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w naszym mieniu lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.
§ 6

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Przed zdaniem klucza obsługa ma prawo dokonać przeglądu pokoju w obecności gościa.
Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym obsługi.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.