Regulamin

REGULAMIN HOSTELU RYNEK 7

§ 1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Gość powinien określić czas pobytu i uregulować należność przy zakwaterowaniu za cały okres.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji i nie potwierdzenia jej w dniu przyjazdu do godziny 18:00 rezerwacja traci ważność.

  8.W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, nie zwracamy opłaty za pobyt.

  9.Hostel zastrzega sobie prawo zmiany cen w wybranych terminach.

  10.W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej

  za pokój w wysokości 500 zł.

§ 2

 1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości na terenie Hostelu.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony karą w kwocie 500zł.


  § 3

  1.Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich obsłudze, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

  § 4

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano dnia następnego.
  2. Zachowanie gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

  3.W przypadku naruszenia którychkolwiek postanowień regulaminu, Hostel może odmówić w trybie natychmiastowym świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za cały pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
  4. Możemy odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w naszym mieniu lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.

  § 5

  1.Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
  2.Przed zdaniem klucza obsługa ma prawo dokonać przeglądu pokoju w obecności gościa.
  3.Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
  4.Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym obsługi.
  5.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
  6.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.