Regulamin

                                                Regulamin Hostel Rynek 7 Katowice

§ 1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. Gość powinien określić czas pobytu i uregulować należność przy zakwaterowaniu za cały okres.
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji i nie potwierdzenia jej w dniu przyjazdu do godziny 18:00 rezerwacja traci ważność.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości.
 8. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, nie zwracamy opłaty za pobyt. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.
 9. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany cen w okresie gdy w Katowicach odbywają się duże ewenty.
 10. Hostel zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach pobrać kaucję zwrotną za pokój w wysokości 500 zł.

§ 2

 1. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie obiektu.
  § 3                                                                                                                         Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich obsłudze, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
  § 4

Na życzenie gości świadczymy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu od zameldowanych gości.

§ 5

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano dnia następnego, z wyjątkiem specjalnych okoliczności, o których gość powinien być powiadomiony podczas rezerwacji pokoju.
  2.  Zachowanie gości i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  3. Możemy odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w naszym mieniu lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektu.
  § 6

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2.Przed zdaniem klucza obsługa ma prawo dokonać przeglądu pokoju w obecności gościa.
3.Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.
4.Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym obsługi.
5.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
6.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.                                                                                                                                                                                                                             7.W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 200 zł.